Nebezpečné odpady, recyklácia, likvidácia, PCB (polychlórované bifenyly), spažovňa odpadov.

SlovenskyEnglish

Likvidujeme

PCB

polychlórované bifenyly


Úvodná stránka
Zoznam likvidovaných odpadovNebezpeený odpadDruhotný odpad
Fecupral, spol. s r.o.
Jilemnického 2
080 01 Prešov
Slovensko

Tel.: +421 51 756 21 52
Fax.: +421 51 756 21 53
E-mail: fecupral@fecupral.sk

Viac informácií (mapa)Redakčný systém Sauron
MANETIFECUPRAL PREŠOV

Firma Fecupral, spol. s r.o. sa už od roku 1994 zaoberá zberom a triedením odpadov, ako aj likvidáciou nebezpečných odpadov. V roku 2000 sme uviedli do prevádzky modernú spažovňu nebezpečných odpadov.

Viac informácií.
  • NAŠE SLUŽBY

  • spažovanie nebezpečných odpadov
  • recyklácia odpadových rozpúšadiel
  • recyklácia odpadových olejov
  • výkup druhotných surovín (kovov, papiera, plastov a skla)
  • ...

  • Viac informácií