Nebezpečné odpady, recyklácia, likvidácia, PCB (polychlórované bifenyly), spaľovňa odpadov.

SlovenskyEnglish

Likvidujeme

PCB

polychlórované bifenyly


Úvodná stránka
Zoznam likvidovaných odpadovNebezpeený odpadDruhotný odpad
Fecupral, spol. s r.o.
Jilemnického 2
080 01 Prešov
Slovensko

Tel.: +421 51 756 21 52
Fax.: +421 51 756 21 53
E-mail: fecupral@fecupral.sk

Viac informácií (mapa)Redakčný systém Sauron
MANETI

späť

aktuality
Dňa 1.12.2016 spoločnosť Fecupral hosťovala workshop organizovaný nórskou konzultačnou spoločnosťou International Development Norway AS a Centrom pre inovačné partnerstvá so sídlom v Prešove. Workshop sa konal v rámci projektu Unleashing Cross-border Circular Economy Potential podporeného z Bilaterálneho fondu Nórskych grantov na Slovensku s cieľom priblížiť situáciu v odpadovom hospodárstve a stav obehovej ekonomiky v Prešovskom regióne a na Zakarpatskej Ukrajine. Akcia prebiehala za účasti Nórskej ambasády na Slovensku. Súčasťou workshopu bola aj prehliadka priestorov spoločnosti Fecupral. Stretnutie prinieslo zaujímavé podnety pre budúcu spoločnú spoluprácu v oblasti recyklácie odpadu a budovania obehovej ekonomiky v regióne.