Nebezpečné odpady, recyklácia, likvidácia, PCB (polychlórované bifenyly), spaľovňa odpadov.

SlovenskyEnglish

Likvidujeme

PCB

polychlórované bifenyly


Úvodná stránka
Zoznam likvidovaných odpadovNebezpeený odpadDruhotný odpad
Fecupral, spol. s r.o.
Jilemnického 2
080 01 Prešov
Slovensko

Tel.: +421 51 756 21 52
Fax.: +421 51 756 21 53
E-mail: fecupral@fecupral.sk

Viac informácií (mapa)Redakčný systém Sauron
MANETI

späť

o nás


Firma Fecupral, spol. s r.o. sa už od roku 1997 zaoberá zberom, triedením a recykláciou odpadov, ako aj likvidáciou priemyselných odpadov. V roku 2000 spoločnosť uviedla do prevádzky modernú spaľovňu nebezpečných odpadov, ktorá je určená na priame oxidačné dvojstupňové kontinuálne spaľovanie tuhého, pastovitého a tiež kvapalného odpadu.

Spoločnosť Fecupral, spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vožka č.: 10551/P. Sídlo spoločnosti je na ul. Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš a svoje prevádzky má na: ul. Jilemnického 2, 080 01 Prešov a ul. Štefánikova 34, 053 04 Spišské Podhradie.