Nebezpečné odpady, recyklácia, likvidácia, PCB (polychlórované bifenyly), spaľovňa odpadov.

SlovenskyEnglish

Likvidujeme

PCB

polychlórované bifenyly


Úvodná stránka
Zoznam likvidovaných odpadovNebezpeený odpadDruhotný odpad
Fecupral, spol. s r.o.
Jilemnického 2
080 01 Prešov
Slovensko

Tel.: +421 51 756 21 52
Fax.: +421 51 756 21 53
E-mail: fecupral@fecupral.sk

Viac informácií (mapa)Redakčný systém Sauron
MANETI

späť

naše služby


Firma Fecupral ponúka nasledovné služby:

  • spaľovanie nebezpečných odpadov
  • recyklácia odpadových rozpúšťadiel
  • recyklácia odpadových olejov
  • recyklácia ortuťových žiariviek a výbojok
  • dekontaminácia odpadov s obsahom PCB
  • výkup druhotných surovín ( železné a neželezné kovy, papier, kartón, plasty – PET, PS, PP, ABS, HDPE, LDP, PE fólie, elektrický a elektronický odpad, káble
  • energetické zhodnocovanie odpadov,
  • sušenie dreva,
  • likvidácia odpadu zdravotníckych zariadení.

V odkazoch nižšie nájdete viac informácií o druhotnom odpade, s ktorým pracujeme (zber, triedenie) a o nebezpečnom odpade, ktorý likvidujeme. V oblasti likvidácie vám ponúkame predovšetkým služby našej modernej spaľovne (viac informácií) - stiahnite si, prosím, aj zoznam odpadov, na likvidáciu ktorých sme certifikovaní. Likvidujeme viac ako 300 druhov odpadov, u viacerých ponúkame likvidáciu ako jediní na Slovensku.