Nebezpečné odpady, recyklácia, likvidácia, PCB (polychlórované bifenyly), spaľovňa odpadov.

SlovenskyEnglish

Likvidujeme

PCB

polychlórované bifenyly


Úvodná stránka
Zoznam likvidovaných odpadovNebezpeený odpadDruhotný odpad
Fecupral, spol. s r.o.
Jilemnického 2
080 01 Prešov
Slovensko

Tel.: +421 51 756 21 52
Fax.: +421 51 756 21 53
E-mail: fecupral@fecupral.sk

Viac informácií (mapa)Redakčný systém Sauron
MANETI

späť

druhotný odpad  • zabezpečujeme zber, triedenie a recykláciu druhotného dopadu,
  • vykupujeme druhotné suroviny (železné a neželezné kovy, papier –noviny, časopisy, lepenka, kartón, plasty - PET, PS, PP, ABS, HDPE, LDP, PE fólie, elektrický a elektronický odpad, káble, sklo – číre i farebné).