Nebezpečné odpady, recyklácia, likvidácia, PCB (polychlórované bifenyly), spažovňa odpadov.

SlovenskyEnglish

Likvidujeme

PCB

polychlórované bifenyly


Úvodná stránka
Zoznam likvidovaných odpadovNebezpeený odpadDruhotný odpad
Fecupral, spol. s r.o.
Jilemnického 2
080 01 Prešov
Slovensko

Tel.: +421 51 756 21 52
Fax.: +421 51 756 21 53
E-mail: fecupral@fecupral.sk

Viac informácií (mapa)Redakčný systém Sauron
MANETI

spä

nebezpečný odpadV roku 2000 sme spustili spažovňu nebezpečných odpadov, ktorá je určená na priame oxidačné dvojstupňové kontinuálne spažovanie tuhého, pastovitého a tiež kvapalného odpadu. Spažovňu tvorí kotolňa so zabudovaným ekologickým kotlom, ktorý pozostáva z rotačnej pece RSP 1000 a dohorievacej komory s osadenými plynovými horákmi APH-M04,10. Viac informácií.